ประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์

ประวัติศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ | ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสิงคโปร์

การตั้งอาณานิคมเป็นการใช้อำนาจของประเทศหนึ่งเหนืออีกประเทศหนึ่ง ส่วนใหญ่แล้วเพื่อหวังผลกำไร ผลกำไรมาจากการตั้งด่านสินค้าในประเทศอาณานิคม ตามประวัติศาสตร์แล้ว เกาะสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงมาเลย์ เป็นสถานที่ที่จับปลาได้ดีเพราะตั้งอยู่ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ก่อนที่ชาวยุโรปจะเข้ามาตั้งรกรากอยู่ แต่ในปัจจุบันสิงคโปร์ถูกจดจำเป็นเกาะแห่งเมืองหลวง ชนพื้นเมืองและชาวชนบทจะอาศัยอยู่แถบชายฝั่งและแม่น้ำ ตามประวัติศาสตร์ระบุว่า บริษัท บริติช อินเดีย นำโดย เซอร์ สแตมฟอร์ด ราฟเฟิลส์ เข้ามาตั้งด่านสินค้าบนเกาะทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดในปี 1989 กองทหารของสิงคโปร์ภายใต้บริษัท บริติช อินเดีย ก็ประสบความสำเร็จด้วย กำลังทหารของประเทศสื่อถึงพลังของประเทศ สิ่งเหล่านี้ทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแห่งความทันสมัยจากความสำเร็จทางด้านการค้าและการทหาร ในขณะเดียวกัน สิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางอำนาจของประเทศอังกฤษในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด่านสินค้าในสิงคโปร์

การตั้งด่านสินค้าในสิงคโปร์ทำให้เกาะนี้เป็นท่าเรือที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก การมาเข้ามามีอำนาจของอังกฤษในพื้นที่แหลมมาเลย์ในช่วงปี 1920 เปลี่ยนแปลงมาเลย์เป็นแหล่งผลิตยางพาราและดีบุกที่ยิ่งใหญ่ และสินค้าถูกส่งออกผ่านทางเกาะสิงคโปร์ จนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 19 สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางการบริหารงานสำหรับมลายา จนภายหลังกรุงกัวลา ลัมเปอร์ ถูกประกาศให้เป็นเมืองหลวงของสิงคโปร์ ในปี 1934 รัฐบาลอังกฤษยกเลิกอำนาจควบคุมบริษัท บริติช อินเดีย และเส้นทางสินค้าต่างๆถูกแทรกแซงได้ สิ่งนี้เป็นไปได้เพราะสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในปี 1842 สนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรม คือ สนธิสัญญาต่างๆที่เซ็นยินยอมโดยประเทศเอเชียตะวันออกต่างๆ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี กับมหาอำนาจตะวันตกในช่วง ศตวรรษที่ 20 เป็น นี่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ชาติต่างๆในเอเชียไม่สามารถต้านทานความกดดันด้านกำลังทหารของชาติตะวันตก ที่ใช้ผ่านสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้ จึงต้องเซ็นยินยอม

สแตมฟอร์ดแร็ฟเฟลส์
สแตมฟอร์ดแร็ฟเฟลส์

สิงคโปร์ และการค้าโลก

การนำเรือกลไฟมาใช้ขนส่งสินค้า ทำให้การขนส่งเร็วขึ้น และราคาถูกขึ้น เพราะมีความสามารถมากกว่าเรือพายนี่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การค้าเติบโตในสิงคโปร์ การเปิดใช้คลองสุเอช มีผลต่อการค้าอย่างมาก เพราะช่วยให้การใช้เวลาเดินทาง เช่น จากยุโรป ไปเอเชีย ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าของสิงคโปร์มากขึ้น กิจกรรมทางการค้าที่สร้างผลประโยชน์ให้กับสิงคโปร์ได้แก่ สินค้าที่ผู้ค้านำเข้าและส่งออกสินค้าไม่ต้องเสียภาษี ผลประโยชน์ทางการค้าสำเร็จได้ด้วยการตั้งข้อกำหนดสินค้าและความสำคัญของสินค้า ตัวอย่างเช่น ความต้องการเครื่องเทศในยุโรปรวมกับสินค้าอื่นๆทำให้สิงคโปร์เป็นด่านสินค้าที่สำคัญ สิงคโปร์สร้างผลกำไรโดยติดราคาตลาดสูงกว่าราคาทุน ในปัจจุบันการค้าแบบนี้ถูกแทนที่โดยศุลกากรซึ่งเรียกเก็บภาษีจากสินค้าต่างๆ

สิงคโปร์ภายใต้การบริหารของอังกฤษ

สิงโตทะเล
สิงโตทะเล

จากการที่เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมาก ผู้บริหารจากอังกฤษจึงไม่ได้ให้เงินทุนกับเกาะแห่งนี้ ผมที่ตามมาก็คือสุขภาพของประชาชนถูกละเลย และประชาชนชาวสิงคโปร์จึงติดเชื้อต่างๆมากมาย เช่น อหิวาตกโรค และไข้ทรพิษ โรคขาดอาหารกลายเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง และผู้เสพย์ฝิ่นที่เป็นปัญหาสังคม ประชากรเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและอังกฤษก็ไม่ได้ให้ความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น จุดมุ่งหมายของการตั้งอาณานิคม คือ ลดความสำคัญของวัฒนธรรมพื้นเมือง และส่งเสริมวัฒนธรรม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศตนในประเทศอาณานิคม โดยไม่สนใจความยากลำบากของชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น การบริหารของอังกฤษนั้นไร้ประสิทธิภาพ สนใจแต่เพียงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น พวกเขาไม่เข้าใจภาษาและขนบธรรมเนียมของชนพื้นเมือง ไม่สนใจที่จะรักษา และช่วยเหลือการพัฒนาสังคมเลย บทความที่เขียนโดย ดาริโอ โฟ ที่ชื่อว่า “ผิวสีดำ และ หน้ากากสีขาว” อธิบายว่าผู้ล่าอาณานิคมไม่เคยช่วยเสริมสร้างประวัติศาสตร์ของประเทศที่ถูกล่า พวกเขาจะเสริมสร้างและแผ่ขยายประวัติศาสตร์ของประเทศแม่ของตน นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำไมประวัติศาสตร์จึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆ แต่ละประเทศมีมุมมองต่างกันทางด้านประวัติศาสตร์ ผู้ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับสมัยหลังยุคอาณานิคมมุ่งหมายที่จะยกเลิกมุมมองที่มองประเทศแถบยุโรปเป็นหลักในประวัติศาสตร์ และงานเขียนต่างก็มุ่งหมายที่จะจัดระเบียบประวัติศาสตร์ใหม่และเพิ่มมุมมองที่เท่าเทียมกันเข้าไปให้ผู้อ่านได้รับรู้มากขึ้น กฎของอังกฤษถูกยกเลิกไปในปี 1942 และกองทัพญี่ปุ่นบุกยึดสิงคโปร์ ผลของการบุกเข้ามาของกองทัพญี่ปุ่นในเขตอาณานิคมอังกฤษจึงเกิดการต่อสู้ขึ้น สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ต่อต้านฝ่ายอักษะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กลุ่มประเทศอักษะ ได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมัน และ อิตาลี สิงคโปร์มีฐานกำลังทหารของประเทศอังกฤษอยู่ และถูกขนานนามว่า “ยิบรอลตาแห่งตะวันออก” เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่งที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดได้ภายใน 8-9วัน นั่นคือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1942 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 1942 การต่อสู่นี้เป็นการยอมแพ้อย่างสิ้นเชิงของกองทัพภายใต้บริษัท บริติช อินเดีย เชอร์ชิลให้ความเห็นว่าความล้มเหลวที่เสียสิงคโปร์ให้ญี่ปุ่นเป็นความเสียหานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ

ประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสิงคโปร์

สวนสิงโตทะเล
สวนสิงโตทะเล

ในปี 1965 สิงคโปร์กลายเป็นรัฐอิสระ และประกาศเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1965 ภายหลังในปี 1965 สิงคโปร์ได้เข้าร่วมสหประชาชาติในเดือนกันยายน หลังจากที่สิงคโปร์ได้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศอาณานิคมและได้รับอิสระ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก็ดีขึ้นอย่างมาก ปัจจุบัน สิงคโปร์อยู่ในประเทศอันดับต้นๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่เสาะหาสรวงสวรรค์บนโลกนี้ การลงทุนจากต่างชาติมีมากขึ้น และการเพิ่มผลประโยชน์ให้รับกับมาตรฐานโลกด้านอุตสาหกรรมทำให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรม ด่านสินค้า การศึกษา ความเป็นมหานคร และความทันสมัย ทุกวันนี้สิงคโปร์ได้ส่งเสริมการเป็นประเทศแห่งศิลปะ

ซึ่งเชื้อเชิญผู้คนจากต่างประเทศให้เข้ามาเยี่ยมชมได้มากมาย แผนอุตสาหกรรมถูกนำมาปฏิบัติโดย อัลเบิร์ต วินซิมุส นักเศรษฐศาสตร์ชาวดัตช์ และสิงคโปร์ก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสังคมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและการวางแผนทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับอัตรา จีดีพี สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่5 ของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดของโลก เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ที่มีการดึงเอาทุนจากเงินสำรองของประเทศออกมาหลายร้อยล้านโดยการอนุญาตของนายกรัฐมนตรี ในส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูประเทศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2009 ภายใต้การควบคุมของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง สิงคโปร์ คือ นาย เธอร์แมน แชนมูการัตนัม เงินทุนสำรองของสิงคโปร์มีสูงถึง 170.00 ร้อยล้าน ดอลล่าร์ สหรัฐฯ จากผลสำรวจทางเศรษฐกิจพบว่า สิงคโปร์เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงเป็นอันดับที่ 10 ของโลก นี่เป็นผลมาจากประชากรสิงคโปร์ซึ่งมีความหลากหลายและเป็นสากล ที่อาศัยอยู่อย่างสามัคคีและมั่งคั่งภายใต้การรวมตัวกันของชนพื้นเมืองชาวจีน

Read more:
แนะนำการท่องเที่ยวที่เกาะสมุย

เกาะสมุยสามารถให้ความทรงจำในวันหยุดพักผ่อนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณได้ ด้วยชายหาดที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ และยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่งดงาม ช่วยเสริมสร้างสถานที่อันน่าอัศจรรย์แห่งนี้ ความรู้สึกแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว นอกจาก ที่นี่ที่เดียว แนะนำการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยที่พัทยาตัวเมืองจะอยู่ติดทะเล และที่ภูเก็ตคุณจะพบความงามของธรรมชาติผสมไปกับความหรูหรา ส่วนเกาะสมุยนั้นจะต่างกันทั้ง2ที่ดังกล่าว คือ ที่นี่จะเน้นความเรียบง่ายในแบบเขตร้อน หาดทรายจะเต็มไปด้วยทรายสีขาวเหมือนแป้ง น้ำใสสะอาด บนพื้นดินก็มีสวนมะพร้าวและทุ่งนาเรียงราย คุณสามารถพักผ่อนสบายๆและสนุกไปกับวันหยุดพักผ่อนในแบบ โรบินสัน ครูโซ่ ได้ที่นี่ เกาะสมุยอยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ Read more

เที่ยวภูเก็ต

สถานที่ท่องเที่ยวที่ภูเก็ต นอกจากชายหาดแล้ว ที่นี่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ คือ น้ำตกโตนไทร และ เขาพระแทว ซึ่งคุณสามารถไปดูนก หมูป่า และลิง ท่ามกลางน้ำตกและดอกไม้สวยงามมากมาย หากคุณไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจะเจอ อ่าวฉลอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดฉลอง ซึ่งมีรูปปั้นพระอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาอยู่ ถ้าคุณไปทางใต้ จนถึงจุดใต้สุดจะไปถึงแหลมพันวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยชีวทางทะเลและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ แสดงให้เห็นสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่พบในชายฝั่ง Read more

ท่องเที่ยวหัวหิน

ยินดีต้อนรับสู่หัวหิน ห่างออกไปจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทาง 295 กิโลเมตร ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณจะพบตำบลหนึ่งถูกขนานนามว่า “หัวหิน” หัวหินตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ออกไป 90 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ และ คับคั่งไปด้วยรีสอร์ทในแบบฉบับดั้งเดิมที่ผสมผสานกับกิจกรรมน่าสนใจในช่วงวันหยุดบวกกับเสน่ห์น่าหลงใหลของท่าเรือประมงที่ยังคงใช้งานอยู่ หาดทรายสีขาวเรียงตัวเป็นแนวขนานน้ำทะเลใสความยาวราว 5 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด กว่า 70 ปีที่หัวหินถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก Read more

เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์มีความเป็นมิตรกับภาคธุรกิจ และถูกจัดให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่ดีที่สุด ลูกจ้างเป็นพันๆคนสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้กับบริษัทข้ามชาติ ซึ่งนำสิงคโปร์ไปสู่สายตาของชาวโลก เศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับระบบตลาดถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างดีเยี่ยม และมีการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากการนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างๆ สิงคโปร์ได้รับเกียรติถูกจัดอยู่ในกลุ่ม สี่เสือแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านการตลาดในเอเชีย ร่วมกับร่วม ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสภาพเศรษฐกิจของสิงคโปร์ อุตสาหกรรมการผลิตครอบคลุมไปถึง Read more

การเมืองและรัฐบาลของประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบมีรัฐสภา มีการจัดตั้งระบบประชาธิปไตยแบบมีตัวแทนเป็นระบบการเมืองประจำชาติ ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษซึ่งเป็นตัวแทนผู้เลือกตั้ง อำนาจสูงสุดอยู่ที่รัฐสภานำโดยนายกรัฐมนตรี การเลือกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปตามพิธีการ ในส่วนของกฎหมายนั้นอำนาจอยู่ที่รัฐสภา ระบบรัฐสภาได้จัดตั้งตามรัฐสภาของอังกฤษ ระบบได้สร้างแนวทางการออกกฎหมาย ผู้นำสูงสุดของรัฐเป็นผู้ถืออำนาจบริหาร ผู้นำรัฐมีบทบาทสำคัญในการบริหารคือนายกรัฐมนตรี สภาล่างในรัฐสภามีอำนาจเพิกถอนรัฐบาลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และสถานการณ์ทางการเมืองอื่นๆที่คล้ายกัน ระบบพรรคการเมืองหลายพรรคและการเลือกตั้งช่วยให้การทำงานของระบบการเมืองในสิงคโปร์เป็นไปอย่างราบลื่น ระบบสภาเดียวคือระบบการเมืองที่มีสภานิติบัญญัติหรือสภาเพียงสภาเดียว ย้อนกลับด้านบน กระทรวงกลาโหม

แนะนำประเทศสิงคโปร์ [caption id="attachment_43313" align="alignright" width="300"] เกาะเซนโตซ่า อนุสาวรีย์ เซอร์สแตมฟอร์ดเกาะสิงคโปร์ให้ทิวทัศน์เหมือนดั่งแดนสวรรค์แก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวพบว่าบรรยากาศของสิงคโปร์นั้น ผ่อนคลาย แต่มีเอกลักษณ์ ซึ่งคุณลักษณะที่ผสมผสานนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการในสถานที่พักอาศัย ตั้งแต่รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศสิงคโปร์มาจากการท่องเที่ยว รัฐบาลของประเทศจึงช่วยอำนวยความสะดวกในกับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในประทศสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่ได้หมายความว่าขาดการรักษาความปลอดภัย ประเทศสิงคโปร์เตรียมพร้อมอย่างดีในการรองรับสถานการณ์ต่างๆ นอกจากการตรวจเช็คด้านความปลอดภัย รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวรู้สึกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น Read more

enอังกฤษ idอินโดนีเซีย msMalay arอารบิก zh-hansจีนประยุกต์ taทมิฬ